mken+ 389 (0)2 3 233 733
·
info@gicev.com.mk
·
Mon - Fri 09:00-17:00
Контактирајте не

ГРАЃАНСКО ПРАВО

ГРАЃАНСКО ПРАВО

Со оглед на сеопфатното разбирање и континуираното надградување на познавањата на прописите од областа на граѓанското право, подготвени сме да реагираме брзо и сигурно на потребите на нашите клиенти. Нашата канцеларија обезбедува поддршка при решавање на прашања со високи вредности, спорови и постапки за вонсудско договарање. Редовно застапуваме голем број на домашни и странски компании во нивните комплицирани и комерцијални спорови. Дел од нашите услуги во овој домен вклучуваат:

  • застапување пред судовите во Република Македонија на домашни и странски правни и физички лица во граѓански спорови;
  • сопственички спорови;
  • семејно право;
  • наследно право;
  • облигациони односи;
  • вонпарнична постапка;
  • постапка за извршување, односно присилна наплата на долгови;
  • состав и заверка на сите видови договори/преддоговори;
  • состав на правни мислења по конкретно барање на клиенти;
  • право на осигурување.