mken+ 389 (0)2 3 233 733
·
info@gicev.com.mk
·
Mon - Fri 09:00-17:00
Контактирајте не

ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

Како овластен застапник, регистриран за застапување во областа на индустриската сопственост во Државниот завод за индустриска сопственост, нашата канцеларија обезбедува правно застапување во спорови за правата на интелектуална сопственост на клиентите. Воедно, подготвуваме и поднесуваме апликациите за патенти, права на трговска марка и сите останати права на индустриска сопственост за зајакнување на портфолиото на интелектуална сопственост на нашиот клиент. Разбирајќи ја важноста на комуникацијата, ние одвојуваме време да им ги објасниме на клиентот потенцијалните ризици и придобивки од одредена стратегија, така што тие ќе можат да донесат правилна одлука за сопствени потреби.